Eksempler på samarbeidspartnere

Minority Consult

http://minorityconsult.no/ 

Vi utvikler metodikk i bruk av kulturtolk sammen

Bufdir  

https://www.bufdir.no/

Prosjektmidler til kultursensitiv barnevern 2018 - 2019

Artikkel om møte med minoritetsforeldre som mister omsorg for sine barn https://www.bufdir.no/barnevernsforeldre/Familievernets_oppfolging/forste_mote/Forste_motet_med_minoritetsfamilier/

Om bearbeidende samtaler

https://bufdir.no/vold/Krisesenterveileder/Under_oppholdet/Samtaler/Bearbeidende_samtaler/

Kultursensitive sakkyndige 

Kurs for sakkyndige med utvikling av utredningskompetanse i møte med minoritetsfamilier (2015 - 2017) Listen med kursdeltagere finnes på nettsiden

https://kirkensbymisjon.no/nanna-marie/

Fokus er utvikling av kultursensitive familiesenter og bedre utredningspraksis gjennom omfattende veiledning og undervisning

https://kirkensbymisjon.no/pmv-flerkulturelt-ressurssenter-i-oslo/
Samarbeid og undervisning av kulturelle brobyggere og tilbud for foreldre i krise etter omsorgsovertagelse

Skeiv Verden

https://www.skeivverden.no/

Samarbeid om kurs i interkulturell kommunikasjon, blant annet med Beth Zemsky - https://bethzemsky.com/

Domstolsadministrasjonen

http://www.domstoladministrasjonen.no Van der Weele AS har samarbeidet om utvikling av flerkulturell kompetanse hos dommere.

Redd Barna

https://www.reddbarna.no/

Redd Barna jobber for barns rettigheter i inn- og utland. Van der Weele arbeider med Redd Barna om utvikling av kompetanse på oppdragervold og har utarbeidet heftet "Mellom bekymring og tvang". Det finnes på nettsiden her.

Avhør av minoritetsbarn

IKripos og vanderweele as har samarbeidet om fagutvikling i avhør av minoritetsbarn på midler av BUFdir (2016 - 2017)

KRIPOS

Utvikling av avhør av minoritetsbarn - kompetansehevning i samarbeid med KRIPOS

© 2015 by vanderweele AS. 

Tel: 48887803

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey