Eksempler på samarbeidspartnere

Minority Consult

http://minorityconsult.no/ 

Vi utvikler metodikk i bruk av kulturtolk sammen

Bufdir  

https://www.bufdir.no/

Prosjektmidler til kultursensitiv barnevern 2018 - 2019

Artikkel om møte med minoritetsforeldre som mister omsorg for sine barn https://www.bufdir.no/barnevernsforeldre/Familievernets_oppfolging/forste_mote/Forste_motet_med_minoritetsfamilier/

Om bearbeidende samtaler

https://bufdir.no/vold/Krisesenterveileder/Under_oppholdet/Samtaler/Bearbeidende_samtaler/

Kultursensitive sakkyndige 

Kurs for sakkyndige med utvikling av utredningskompetanse i møte med minoritetsfamilier (2015 - 2017) Listen med kursdeltagere finnes på nettsiden

Skeiv Verden

https://www.skeivverden.no/

Samarbeid om kurs i interkulturell kommunikasjon, blant annet med Beth Zemsky - https://bethzemsky.com/

Domstolsadministrasjonen

http://www.domstoladministrasjonen.no Van der Weele AS har samarbeidet om utvikling av flerkulturell kompetanse hos dommere.

Redd Barna

https://www.reddbarna.no/

Redd Barna jobber for barns rettigheter i inn- og utland. Van der Weele arbeider med Redd Barna om utvikling av kompetanse på oppdragervold og har utarbeidet heftet "Mellom bekymring og tvang". Det finnes på nettsiden her.

https://kirkensbymisjon.no/nanna-marie/

Fokus er utvikling av kultursensitive familiesenter og bedre utredningspraksis gjennom omfattende veiledning og undervisning

https://kirkensbymisjon.no/pmv-flerkulturelt-ressurssenter-i-oslo/
Samarbeid og undervisning av kulturelle brobyggere og tilbud for foreldre i krise etter omsorgsovertagelse

Avhør av minoritetsbarn

IKripos og vanderweele as har samarbeidet om fagutvikling i avhør av minoritetsbarn på midler av BUFdir (2016 - 2017)

KRIPOS

Utvikling av avhør av minoritetsbarn - kompetansehevning i samarbeid med KRIPOS

© 2015 by vanderweele AS. 

Tel: 48887803

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey