Judith van der Weele

 

Judith er psykologspesialist og leder i firmaet. Judith van der Weele har gjennom mange år vært en av landets ledende fagpersoner innen arbeid med kompleks traumatisering og kultursensitiv praksis. Hun

  • har arbeidet ved Alternativ til Vold, med kvinner på krisesenter, og med etniske minoritetsfamilier

  • har deltatt i utviklingen av store opplæringsprosjekter i spesialisthelsetjenesten for RVTS Øst og har i mange år arbeidet med identitet i kulturell kontekst

  • har bidratt i familievernets arbeid med kompetanseheving innen behandling etter æresrelatert vold

  • er forfatter på en rekke artikler innen arbeid med vold – traume – kultur

  • har arbeidet med nasjonal kompetansehevning for krisesentrene

  • arbeider som sakkyndig for rettsvesenet i vold- og traumesaker

 

For tiden har firmaet et fokus på opprustning av barnevernet i arbeid med minoritetsfamilier. Hennes siste artikkel, "Kultursensitiv traumebehandling", er nylig blitt publisert i en bok om komplekse traumer.

© 2015 by vanderweele AS. 

Tel: 48887803

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey