Jon Nicholas

Jon studerte psykologi og deretter teater. Han er for tiden involvert i flere tiltak for å fore-bygge voldelig ekstremisme i Storbrittania, blant annet "The Formers Project." Dette er et pågående prosjekt som bruker kreative metoder for å engasjere unge mennesker som står i fare for å utvikle ekstremisme, og holdes over hele Storbritannia samt i Canada.

Han

  • utviklet filmen "Alternativ til traumer" for Alternativ til Vold i prosjektet «Fra Kriger til Bærer av Håp». Her jobbet han kreativt med grupper av unge tsjetsjenske gutter/ menn i Bærum (identitet/ deltakelse). 

  • drev problembasert samfunnsteater i regi av "Nansen Dialog" i Banjaluka, Bosnia. Prosjekt involverte ungdommer fra Nord-Bosnia i konflikthåndterings-workshops. Historiene deres ble til et turnerende teaterstykke (Serbia og Bosnia).

  • var engasjert som frilansutøver for mangfoldige frivillige organisasjoner inkludert Redd Barna (Aceh Sumatra), Søk etter Common Ground (Makedonia og Indonesia), Wolf and Water Arts Company i Devon, Senter For Conflict Management i Oslo, The Nansen Dialogue Network i Norge og det tidligere Jugoslavia, 

Jon Nicholas har en egen evne til å skape kontakt med grupper som har mistillit til hverandre. Han arbeider med øvelser, leker, teater, film for å fremme bevisstgjøring rundt grunnleggende sosiale prosesser.

Cecilie Kolflaath Larsen
Psykolog har tidligere arbeidet i vanderweele as og er aktiv i utvikling av Kulturpsykologisk Institutt. Hun er medforfatter på artikler innen feltet. Fortiden i permisjon.
Sist artikkel er "Psykologi og kultursensitivitet " i psykologisk tidskrift.
Illustrasjon Jon Nicholas
Atnaf Berhanu Kebreab
Kebreab er utdannet psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Hun er nå pensjonert men har jobbet som den eneste familieterapeuten med afrikansk bakgrunn i Oslo.  I sitt arbeid på familievernkontor har Kebreab blant annet vært initiativtager til Regnbueprosjektet, et forebyggende arbeid blant flerkulturelle familier med blant annet egne samlivskurs i flerkulturelle miljøer med kursledere rekruttert fra miljøene selv. 

Vi samarbeider om studietur til Etiopia vinter 2020

© 2015 by vanderweele AS. 

Tel: 48887803

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey