Hva er en kulturtolk?

Kulturpsykologisk institutt 

"KPI skal arbeide for at psykologisk teoriutvikling tar hensyn til kultur og at fagets kulturelle begrensninger tydeliggjøres. Vi ønsker å fremme feltets utvikling internasjonalt, og vi skal øke verdien av våre kunders tjenester gjennom å overføre flerkulturell kunnskap og ferdigheter til kompetansemiljø med flerkulturelle problemstillinger." - Judith van der Weele
Kulturell psykologi er studiet av hvordan psykologiske og atferdsmessige mekanismer er forankret og nedfelt i kulturen. Tanker og kultur er uatskillelige - folk er formet av sin kultur og deres kultur er formet av dem.  Kulturpsykologisk institutt skal arbeide for at psykologisk teoriutvikling tar hensyn til kultur og at fagets kulturelle begrensninger tydeliggjøres. Vi ønsker å fremme feltets utvikling internasjonalt. Kulturpsykologisk institutt er organisert som et satsingsområde i Van der Weele AS, og bemannes med firmaets ansatte.
Illustrasjonen er fra det nye heftet som utvikles for flyktningungdom - "Hvorfor stå opp?"

Hva er en kulturtolk?

© 2015 by vanderweele AS. 

Tel: 48887803

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey