Hva holder vi på med - akkurat nå?

  • Vi har fokus på bistand i straffesaker der det er, kulturelle tema som trenger å bli belyst.

  • En artikkel i bok - Gyldendal om kultur og omsorgsvurderinger - kommer til høsten

  • Psykose og kultur - undervisning

  • Manus til ny bok: Kultursensitiv barnevern i praksis

  • Manus til artikkel: komplekse vurderinger i barnevern

Tegnet av Jon Nicholas

© 2015 by vanderweele AS. 

Tel: 48887803

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey