Barnevernet fokus for arbeid med kompetanseheving. Her er det to sentrale tema for oss: hvordan man kan tilby mer likeverdige tjenester samt hvordan utrede med utvikling av alternative hypoteser. BUFdir har finansiert et opplæringsprogram i 2018 og 2019 hvor tilsammen 19 kommuner får kompetansehevning innen kultursensitiv praksis. Du kan lese fra søknaden her:

 

Komplekse saker krever åpent sinn:

Hvordan kan vi holde flere tanker i hodet samtidig og unngå tunnelsyn i arbeid med saker? Det arbeides med et prosjekt innen kompetansehevning med utredning av voldssaker, barn med spesielle vansker som psykose, autisme og tourettes  samt kunnskap og forståelse av vitnepsykologi. Tidligere politianalytiker Øystein Egeberg er ansvarlig for intern opplæring i arbeid med alternative hypoteser, informasjonsbearbeiding og kildeforståelse.

Tidligere arbeid:

Hvordan arbeide med oppdragervold i minoritetsfamilier:

 
 
Arbeid med kulturtolk:

Omsorgsvurderinger i kulturell kontekst:

 

Illustrasjon - Reparasjon av vinger fra Sommerfuglkvinnen, arbeidshefte for kvinner som lever vanskelige liv, Annika With og Judith van der Weele

Helt nytt - kulturelle støtteplaner for barn plassert utenfor hjemmet

Illustrasjon fra Sommerfuglkvinnen, arbeidshefte for kvinner som lever vanskelige liv

Helt nytt - kulturelle støtteplaner for barn plassert utenfor hjemmet

© 2015 by vanderweele AS. 

Tel: 48887803

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey